Sekretariat: (44) 6450061; Fax (44) 6450080

Zespołowe stanowisko ds. organizacji i obsługi szkolenia: (44) 6450068; (44) 6450066

Dział Kwatermistrzowski: (44) 6450070; (44) 6450065; (44) 6450085

Dział Finansowy: (44) 6450082; (44) 6450067

Dział Ochrony: (44) 6450071; 512968810; Fax: (44) 6450081

Informatyka i łączność: (44) 6450099

Pion żywnościowy: (44) 6450063; (44) 6450064

Zatrudnienie: (44) 6450088

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej