1. Komendant - 34 310 40 36
 2. Sekretariat - 34 310 40 36 / fax - 34 310 36 53
 3. Centrala - 34 310 40 30 / fax - 34 310 40 34
 4. Główny księgowy - 34 310 40 33
 5. Kierownik działu ochrony - 34 310 40 57
 6. Kierownik działu kwatermistrzowskiego - 34 310 40 40
 7. Kierownik zakładu penitencjarno-administracyjnego - 34 310 40 55
 8. Kierownik zakładu ochronnego - 34 310 40 51
 9. Kierownik działu dozoru elektronicznego - 62 766 96 02, 690 163 843
 10. Zespołowe stanowisko ds. kadr - 34 310 40 48
 11. Zespołowe stanowisko ds. organizacji i obsługi szkolenia - tel. 34 310 40 46
 12. BHP - 34 310 40 41
 13. Łączność i informatyka - 34 310 40 39
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej