• Sekretariat: (71) 327-26-01 / fax (71) 327-26-70
 • Dowódca Zmiany: (71) 327-26-56
 • Dział Organizacyjny: (71) 327-26-10
 • Dział Kadr: (71) 327-26-05
 • Dział Penitencjarny: (71) 327-26-12
 • Dział Ochrony: (71) 327-26-08
 • Dział Ewidencji: (71) 327-26-07
 • Dział Kwatermistrzowski: (71) 327-26-06
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (71) 327-26-20
 • Dział Łączności i Informatyki: (71) 327-26-09
 • Dział Finansowy: (71) 327-26-02
 • Służba Zdrowia: (71) 327-26-04
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej