• Sekretariat: (22) 640-82-51
 • Dowódca Zmiany: (22) 640-82-78 / 723-661-275
 • Dział Organizacyjny: (22) 640-82-61
 • Dział Kadr: (22) 640-82-59 / (22) 640-82-60 / (22) 640-82-63
 • Dział Penitencjarny: (22) 640-82-53 / (22) 640-82-54
 • Dział Ochrony: (22) 640-82-57 / (22) 640-82-58 / (22) 640-82-75
 • Dział Ewidencji: (22) 640-82-65 / (22) 640-82-56
 • Dział Kwatermistrzowski: (22) 640-82-68 / (22) 640-80-45 / (22) 640-80-48
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 640-82-55
 • Dział Łączności i Informatyki: (22) 640-82-82 / (22) 640-82-83
 • Dział Finansowy: (22) 640-82-69 / (22) 640-82-64
 • Służba Zdrowia: (22) 640-82-70
 • POWER: (22) 640-8045 / (22) 640-82-91
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej