• Sekretariat: 94 318 23 61
  • Dział Organizacyjny: 94 318 22 34
  • Dział Kadr: 94 318 22 48 / 94 318 22 37
  • Dział Penitencjarny: 94 318 22 32
  • Dział Ochrony: 94 318 22 10
  • Dział Ewidencji: 94 318 22 41
  • Dział Kwatermistrzowski: 94 318 22 38
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 318 22 39
  • Dział Łączności i Informatyki: 94 318 22 07
  • Dział Finansowy: 94 318 22 33
  • Służba Zdrowia: 94 318 22 43
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej