• Sekretariat: 58 323 10 02
 • Dowódca Zmiany: 58 323 10 00
 • Dział Organizacyjny: 58 323 10 25 / 58 323 10 38
 • Dział Kadr: 58 323 10 13 / 58 323 10 10
 • Dział Penitencjarny: 58 323 10 18 / 58 323 10 31
 • Dział Ochrony: 58 323 10 24 / 58 323 10 19
 • Dział Ewidencji: 58 323 10 14
 • Dział Kwatermistrzowski: 58 323 10 08 / 58 323 10 15
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 58 323 10 14
 • Dział Łączności i Informatyki: 58 323 10 23 / 58 323 10 27
 • Dział Finansowy: 58 323 10 16 / 58 323 10 07
 • Służba Zdrowia: 58 323 10 22
 • Inwestycje: 58 323 13 60 / 58 323 10 06
 • POWER: 58 32313 66
 • Rekrutacja: 58 323 10 47
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej