• Sekretariat: 42 675 00 20
 • Dowódca Zmiany: 42 675 00 60
 • Dział Organizacyjny: 42 675 00 17
 • Dział Kadr: 42 675 00 07 / 42 675 00 37 / 42 675 00 54
 • Dział Penitencjarny: 42 675 00 83 / 42 675 00 84
 • Dział Ochrony: 42 675 00 18 / 42 675 00 03
 • Dział Ewidencji: 42 675 00 08 / 42 675 00 12
 • Dział Kwatermistrzowski: 42 675 00 14 / 42 675 00 15 / 42 675 00 16
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 42 675 00 05
 • Dział Łączności i Informatyki: 42 675 00 56 / 42 675 00 57
 • Dział Finansowy: 42 675 00 06 / 42 675 00 34
 • Służba Zdrowia: 42 675 00 94
 • Koordynator ds. POWER: 42 675 00 97
 • Rekrutacja: 505-164-998 / 42 675 00 54 / 42 675 00 07
 • Medycyna pracy: 42 675 05 01
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej