• Sekretariat: 42 675 00 20
 • Dowódca Zmiany: 42 675 00 60
 • Dział Organizacyjny: 42 675 00 17
 • Dział Kadr: 42 675 00 07 / 42 675 00 76
 • Dział Penitencjarny: 42 675 00 83 / 42 675 00 37
 • Dział Ochrony: 42 675 00 03
 • Dział Ewidencji: 42 675 00 08
 • Dział Kwatermistrzowski: 42 675 00 13 / 42 675 00 98
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 42 675 00 05 / 42 675 00 37
 • Dział Łączności i Informatyki: 42 675 00 56
 • Dział Finansowy: 42 675 00 06 / 42 675 00 34
 • Służba Zdrowia: 42 675 00 94
 • Koordynator ds. POWER: 42 675 00 97 / 42 675 00 99
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej