• Dowódca Zmiany: (77) 549-23-60
  • Dział Kadr: (77) 549-23-11
  • Dział Ochrony: (77) 549-22-57
  • Dział Ewidencji: (77) 549-22-56
  • Dział Kwatermistrzowski: (77) 549-22-54
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 549-23-60
  • Dział Łączności i Informatyki: (77) 549-22-14
  • Dział Finansowy: (77) 549-23-42
  • Służba Zdrowia: (77) 549-23-60
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej