• Sekretariat: (52) 587-43-10
 • Dowódca Zmiany: (52) 587-42-00
 • Dział Organizacyjny: (52) 587-43-08
 • Dział Kadr: (52) 587-44-33
 • Dział Penitencjarny: (52) 587-43-19
 • Dział Ochrony: (52) 587-43-11
 • Dział Ewidencji: (52) 587-43-80
 • Dział Kwatermistrzowski: (52) 587-42-15
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 587-43-75
 • Dział Łączności i Informatyki: (52) 587-43-40
 • Dział Finansowy: (52) 587-42-30
 • Służba Zdrowia: (52) 587-42-63
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (52) 587-43-56
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo: (52) 587-42-72
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej