Stanowisko dowodzenia: (29) 741 05 15 VoiP: 6241580

Sekretariat: (29) 741 05 10 VoiP: 6241500

Na temat osób pozbawionych wolności nie udziela się informacji telefonicznie.

Zgodnie z art. 24.3 Ustawy o Służbie Więziennej: "Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach".

zgodnie z art. 24.4 Ustawy o Służbie Więziennej: "Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej