Dowódca Zmiany  61 81 11 060
    Kierownik Oddziału Zewnętrznego  61 81 11 062
    Dział Kwatermistrzowski  61 81 11 068
    Dział Penitencjarny  61 81 11 063

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej