Dowódca zmiany OZ Pionki – 48 675 05 07 , 48 675 05 00,

Ambulatorium OZ Pionki – 48 675 05 02

Kierownik OZ Pionki 48 675 05 01

Kwatermistrz OZ Pionki 48 675 05 06

fax: (48) 381 79 29

Zatrudnienie: (48) 62 11 266 lub (48) 62 11 256

Koordynatora do spraw dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

(48) 621 12 65


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej