• Dowódca Zmiany: 74 831 31 09
  • Dział Penitencjarny: 74 837 02 42
  • Dział Kwatermistrzowski: 74 837 02 43
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej