Dowódca Zmiany w OZ Opatówek: 94 318 74 21 Fax: 94 318 78 11

Sekretariat: 94 316 08 23 Fax: 94 318 76 80
Dowódca Zmiany: 94 316 08 20 wew. 2 Fax: 94 318 78 91
Dział Organizacyjny: 94 316 08 64
Dział Kadr: 94 316 08 24
Dział Penitencjarny: 94 316 08 31
Dział Ochrony: 94 316 08 27
Dział Ewidencji: 94 316 08 41
Dział Kwatermistrzowski: 94 316 08 45
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 316 08 25
Dział Łączności i Informatyki: 94 316 08 30
Dział Finansowy: 94 316 08 36
Służba Zdrowia: 94 316 08 26
Koordynator ds Dostępności  94 316 08 47

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej