Dowódca Zmiany: 13 466 35 44 w. 220

Dział Penitencjarny: 13 466 35 44 w. 231,235,243,244

Dział Ochrony: 13 466 35 44 w. 227

Dział Kwatermistrzowski: 13 466 35 44 w. 249

Dział Terapeutyczny: 13 466 35 44 w. 230,236

Dział Łączności i Informatyki: 13 466 35 44 w. 223

Służba Zdrowia: 13 466 35 44 w. 238

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej