• Sekretariat: (56) 668-97-77
 • Dowódca Zmiany: (56) 668-97-00
 • Dział Organizacyjny: (56) 668-97-76
 • Dział Kadr: (56) 668-97-10
 • Dział Penitencjarny: (56) 668-97-17
 • Dział Ochrony: (56) 668-97-75, (56) 668-97-03
 • Dział Ewidencji: (56) 668-97-72
 • Dział Kwatermistrzowski: (56) 668-97-05
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 668-97-82
 • Dział Łączności i Informatyki: (56) 668-97-83, (56) 668-97-86
 • Dział Finansowy: (56) 668-97-12
 • Służba Zdrowia: (56) 668-97-31
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (56) 668-97-85
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej