• Sekretariat: 77 416 20 11 wewn. 250
 • Dowódca Zmiany: 77 416 20 11 wewn. 200, z-ca d-cy OZ Grodków 77 415 52 21 wewn. 15
 • Dział Organizacyjny: 77 416 20 11 wewn. 222
 • Dział Kadr: 77 416 20 11 wewn. 251
 • Dział Penitencjarny: 77 416 20 11 wewn. 260, OZ Grodków 77 415 52 21 wewn. 31
 • Dział Ochrony: 77 416 20 11 wewn. 211
 • Dział Ewidencji: 77 416 20 11 wewn. 320
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 416 20 11 wewn. 300
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 416 20 11 wewn. 259
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 416 20 11 wewn. 257
 • Dział Finansowy: 77 416 20 11 wewn. 330
 • Służba Zdrowia: 77 416 20 11 wewn. 231, OZ Grodków 77 415 52 21 wewn. 36
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej