• Dowódca Zmiany: 94 311 03 34 wewn. 133
  • Dział Penitencjarny: 94 311 03 34 wewn. 206
  • Dział Ochrony: 94 311 03 34 wewn. 208
  • Dział Ewidencji: 94 311 03 34 wewn. 206
  • Dział Kwatermistrzowski: 94 311 03 34 wewn. 135
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 311 03 34 wewn. 209
  • Dział Łączności i Informatyki: 94 311 03 34 wewn. 139
  • Służba Zdrowia: 94 311 03 34 wewn. 207
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej