• Sekretariat: (32) 364-06-70 / fax: (32) 787-60-87
 • Dowódca Zmiany: (32) 364-06-72 / fax: (32) 787-60-87
 • Dział Organizacyjny: (32) 296-16-49 / (32) 296-16-32
 • Dział Kadr: (32) 296-16-09 / (32) 296-16-31 / (32) 296-16-99 / (32) 296-16-69
 • Dział Penitencjarny: (32) 296-16-06
 • Dział Ochrony: (32) 296-16-05 / (32) 296-16-55 / (32) 296-16-25 / (32) 296-16-15; Dział Dozoru Elektronicznego: (32) 364-06-74
 • Dział Ewidencji: (32) 296-16-07 / (32) 296-16-17 / (32) 296-16-37 / fax: (32) 769-44-12; (32) 733-02-48
 • Dział Kwatermistrzowski: (32) 364-06-81 / (32) 364-06-83
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 296-16-26 / fax: (32) 769-75-75
 • Dział Łączności i Informatyki: (32) 364-06-76 / (32) 296-16-36 / (32) 296-16-60
 • Dział Finansowy: (32) 296-16-04 / (32) 296-16-14 / (32) 296-16-63 / (32) 296-16-64
 • Służba Zdrowia: (32) 364-06-79
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej