• Dowódca Zmiany: 15 856 53 10
  • Dział Penitencjarny: 15 856 53 13 , 15 856 53 22
  • Dział Ochrony: 15 856 53 14
  • Dział Kwatermistrzowski: 15 856 53 18 , 15 856 53 19 , 15 856 53 20
  • Dział Łączności i Informatyki: 15 856 53 20
  • Służba Zdrowia: 15 856 53 12
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej