• Sekretariat: (44) 6450061, VoIP 6004500; Fax (44) 6450080
  • Dział kadr i szkolenia: (44) 6450068, VoIP 6004505; (44) 6450066, VoIP 6004506
  • Dział ochrony: (44) 6450071, VoIP 6004580; 512968810; Fax: (44) 6450081
  • Dział finansowy: (44) 6450082, VoIP 6004520; (44) 6450072, VoIP 6004514
  • Dział kwatermistrzowski: (44) 6450070, VoIP 6004570; (44) 6450065, VoIP 6004578; (44) 6450086, VoIP 6004576
  • Pion żywnościowy: (44) 6450063, VoIP 6004573; (44) 6450064, VoIP 6004572
  • Zatrudnienie osadzonych: (44) 6450088, VoIP 6004571
  • Informatyka i łączność: (44) 6450099, VoIP 6004518
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej