• Sekretariat: 71 32 72 450
 • Dowódca Zmiany: 71 32 72 401
 • Dział Organizacyjny: 71 32 72 551
 • Dział Kadr: 71 32 72 454; 554; 551
 • Dział Penitencjarny: 71 32 72 467, 567
 • Dział Ochrony: 71 32 72 420
 • Dział Ewidencji: 71 32 72 460 , 461, 462
 • Dział Kwatermistrzowski: 71 32 72 500, 501,502
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 32 72 563
 • Dział Łączności i Informatyki: 71 32 72 549
 • Dział Finansowy: 71 32 72 470
 • Służba Zdrowia: 71 32 72 514
 • Dział Finansowy (depozyt wartościowy osadzonych): 71 32 72 472, 473, 474, 479
 • Główny księgowy: 71 32 72 470
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej