Sekretariat: 68 32 98 240

Dowódca Zmiany: 68 32 98 200

Dział Organizacyjny: 68 32 98 216

Dział Kadr: 68 35 36 470

Dział Penitencjarny: 68 32 98 230

Dział Ochrony: 68 32 98 210

Dział Ewidencji: 68 35 36 460

Dział Kwatermistrzowski: 68 32 98 220

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 68 32 98 229

Dział Łączności i Informatyki: 68 32 98 218

Dział Finansowy: 68 35 36 450

Służba Zdrowia: 68 35 36 466

Dział Dozoru Elektronicznego: 68 35 36 457

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej