Sekretariat: 58 778 79 00 / fax 58 778 79 04

Dowódca Zmiany: 58 778 79 00

Dział Organizacyjny: 58 778 79 03

Dział Kadr: 58 778 79 07

Dział Penitencjarny: 58 778 79 30

Dział Ochrony: 58 778 79 41

Dział Ewidencji: 58 778 79 15

Dział Kwatermistrzowski: 58 778 79 20

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 58 778 79 77, 58 778 79 78

Dział Łączności i Informatyki: 58 778 79 48

Dział Finansowy: 58 778 79 10

Służba Zdrowia: 58 778 79 46

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej