Sekretariat: (22) 847-33-41 / (22) 354-51-00

Dowódca Zmiany: (22) 354-51-11 / (22) 354-51-30

Dział Organizacyjny: (22) 354-51-35 / (22) 354-51-05

Dział Kadr: (22) 354-51-04 / (22) 354-52-05 / (22) 354-51-14

Dział Penitencjarny: (22) 354-52-10 / (22) 354-52-11

Dział Ochrony: (22) 354-51-10 / (22) 354-51-12 / (22) 354-51-13 / (22) 354-51-25

Dział Ewidencji: (22) 354-52-71 / (22) 354-52-72 / (22) 354-52-73 / (22) 354-52-78

Dział Kwatermistrzowski: (22) 354-51-70 / (22) 354-51-71 / (22) 354-51-72 / (22) 354-51-75

Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 354-51-06

Dział Łączności i Informatyki: (22) 354-51-73

Dział Finansowy: (22) 354-52-80, sprawy osadzonych (22) 354-52-80,  (22) 354-51-40 / (22) 354-52-86 / (22) 354-52-81, płace funkcjonariuszy (22) 354-52-82,

księgowość (22) 354-51-46, (22) 354-52-85

Służba Zdrowia: (22) 354-52-90 / (22) 354-52-91

Odział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (22) 354-52-12

Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzającyh lub substancji psychotropowych: (22) 354-52-18

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej