• Sekretariat: (22) 640-80-01 / (22) 849 04 04
 • Dowódca Zmiany: (22) 640-80-77
 • Dział Organizacyjny: (22) 640-80-25
 • Dział Kadr: (22) 640-80-52
 • Dział Penitencjarny: (22) 640-80-56
 • Dział Ochrony: (22) 640-80-71
 • Dział Ewidencji: (22) 640-80-69
 • Dział Kwatermistrzowski: (22) 640-80-30
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 640-80-82
 • Dział Łączności i Informatyki: (22) 640-81-00
 • Dział Finansowy: (22) 640-80-10
 • Służba Zdrowia: (22) 640-80-90
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej