Sekretariat: 22 512 65 00 fax: 22 673 45 01 VoIP: 6241000

Dowódca Zmiany: 22 512 65 90 VoIP: 6241300, fax: 22 610 70 01

Dział Organizacyjno-prawny: 22 512 65 20 VoIP: 6241020

Dział Kadr: 22 512 65 11 VoIP: 6241010

Dział Penitencjarny:
Kierownik 22 512 65 14 VoIP: 6241140

Dział Ochrony:
Kierownik: 22 512 65 83 VoIP: 6241290
Inspektor oddział penitencjarny I: 22 512 65 85 VoIP: 6241292
Inspektor oddział penitencjarny II: 22 512 65 86 VoIP: 6241293

Dział Ewidencji:
Kierownik: 22 512 65 10 VoIP: 6241110
Przyjęcia: 22 512 65 32, 22 512 65 33 VoIP: 6241116, 6241117, 6241118
Transporty: 22- 512 65 27, 22 512 65 26 VoIP: 6241112, 6241113

Dział Kwatermistrzowski:
Kierownik: 22 512 65 70 VoIP: 6241070
Służba Transportowa: 22 512 65 72 VoIP: 6241072
Służba Mundurowa, Mieszkaniowa, Zamówienia: 22 512 65 73, 22 512 65 28 VoIP: 6241073

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 22 512 65 15 VoIP: 6241105, 6241106

Dział Łączności: 22 512 65 61 VoIP: 6241061

Dział Informatyki: 22 512 65 61 VoIP: 6241060

Dział Finansowy:
Kierownik: 22 512 65 40 VoIP: 6241040
Budżet: 22 512 65 41 VoIP: 6241041
Depozyt: 22 512 65 45 VoIP: 6241045

Dział Służby Zdrowia: 22 512 65 65 VoIP: 6241210


 

Na temat osób pozbawionych wolności nie udziela się informacji telefonicznie.

Zgodnie z art. 24.3 Ustawy o Służbie Więziennej: "Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach".

zgodnie z art. 24.4 Ustawy o Służbie Więziennej: "Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby".


 

Rozmiar: 14.4 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej