WAŻNE TELEFONY
 • Sekretariat: 22- 512 65 00 fax: 22-673 45 01
 • Dowódca Zmiany: 22- 512 65 94
 • Dział Organizacyjny: Kierownik 22- 512 65 08
 • Dział Kadr: 22- 512 65 04
 • Dział Penitencjarny: Kierownik 22- 512 65 58
 • Dział Ochrony: Kierownik 22- 512 65 92; Inspektorzy 22- 512 65 97
 • Dział Ewidencji: Kierownik 22- 512 65 44, Przyjęcia 22- 512 65 54
 • Dział Kwatermistrzowski: Kierownik 22- 512 65 24; Służba Transportowa, Mundurowa, Mieszkaniowa, Zamówienia 22- 512 65 28
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 22- 512 65 42
 • Dział Łączności i Informatyki: 22- 512 65 22
 • Dział Finansowy: Kierownik 22- 512 65 13; Budżet 22- 512 65 14, Depozyt 22-512-65-18
 • Służba Zdrowia: 22- 512 65 82
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej