• Sekretariat: (22) 321-76-01 / fax (22) 811-15-37
 • Dowódca Zmiany: (22) 321-76-00
 • Dział Organizacyjny: (22) 321-76-10 / (22) 321-73-65
 • Dział Kadr: (22) 321-76-12 / (22) 321-75-45
 • Dział Penitencjarny: (22) 321-73-97 / (22) 321-76-07
 • Dział Ochrony: (22) 321-73-95 / (22) 321-76-02 / (22) 321-76-05
 • Dział Ewidencji: kierownik (22) 321-73-99 / transporty (22) 321-76-26 / wyroki oczekujące (22) 321-75-09 / przyjęcia (22) 321-73-47
 • Dział Kwatermistrzowski: (22) 321-73-98 / (22) 321-76-08
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 321-73-91 / (22) 321-73-92
 • Dział Łączności i Informatyki: (22) 321-76-60 / (22) 321-76-63
 • Dział Finansowy: (22) 321-73-96 /depozyt (22) 321-73-90
 • Służba Zdrowia: (22) 321-76-16 / (22) 321-74-60
 • Oddział terapeutyczny: (22) 321-76-11
 • Ośrodek diagnostyczny: (22) 321-76-29
 • Dział Dozoru Elektronicznego: (22) 512-66-07
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej