• Sekretariat: (22) 323-02-01 / fax (22) 811-15-37
 • Dowódca Zmiany: (22) 323-02-00
 • Dział Organizacyjny: (22) 321-76-10 / (22) 323-02-10
 • Dział Kadr: (22) 321-76-12 / (22) 323-02-11
 • Dział Penitencjarny: (22) 323-02-07 / (22) 321-76-07
 • Dział Ochrony: (22) 323-02-05 / (22) 321-76-05 / (22) 321-76-00
 • Dział Ewidencji: kierownik (22) 323-02-09 / transporty (22) 321-76-26 / wyroki oczekujące (22) 323-02-72 / przyjęcia (22) 321-73-47
 • Dział Kwatermistrzowski: (22) 323-02-08 / (22) 321-76-08
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 321-75-02 / (22) 321-75-07
 • Dział Łączności i Informatyki: (22) 321-76-20 / (22) 321-76-19
 • Dział Finansowy: (22) 323-02-06 /depozyt (22) 323-02-50
 • Służba Zdrowia: (22) 321-76-16 / (22) 321-74-60
 • Oddział terapeutyczny: (22) 321-76-11
 • Ośrodek diagnostyczny: (22) 321-76-29
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej