• Sekretariat: 89 624 32 03
 • Dowódca Zmiany: 89 624 32 03
 • Dział Organizacyjny: 89 624 32 03
 • Dział Kadr: 89 624 32 03
 • Dział Penitencjarny: 89 624 32 03
 • Dział Ochrony: 89 624 32 03
 • Dział Ewidencji: 89 624 32 03
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 624 32 03
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 624 32 03
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 624 32 04
 • Dział Finansowy: 89 624 86 50
 • Służba Zdrowia: 89 624 32 03
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej