• Sekretariat: 89 642 63 00
 • Dowódca Zmiany: 89 642 63 80
 • Dział Organizacyjny: 89 642 63 00
 • Dział Kadr: 89 524 86 05
 • Dział Penitencjarny: 89 642 63 40
 • Dział Ochrony: 89 642 63 83
 • Dział Ewidencji: 89 524 86 49
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 642 32 03
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 642 63 45
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 642 63 16
 • Dział Finansowy: 89 524 86 19
 • Służba Zdrowia: 89 642 63 25
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej