• Sekretariat: 87 565-12-07 / 565-12-08 / 565-12-09 / fax (87) 565-03-28
  • Dowódca Zmiany: 87 565-12-07 / 565-12-08 / 565-12-09 / wew. 349 lub 350
  • Dział Kadr: 87 566-12-19 / 566-12-24
  • Dział Penitencjarny: 87 566-12-29 / 566-12-59 Dział Terapeutyczny 87 566-12-18
  • Dział Ochrony: 87 566-12-25
  • Dział Ewidencji: 87 566-12-32
  • Dział Kwatermistrzowski: 87 566-12-34
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 87 566-12-30
  • Dział Łączności i Informatyki: 87 566-12-22 / 566-12-55
  • Dział Finansowy: 8) 566-12-35 / 566-12-27
  • Służba Zdrowia: 87 566-12-15 / 566-12-16
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej