• Sekretariat: 58 77 59 200
 • Dowódca Zmiany: 58 77 59 201
 • Dział Organizacyjny: 58 77 59 251
 • Dział Kadr: 58 77 59 250
 • Dział Penitencjarny: 58 77 59 270
 • Dział Ochrony: 58 77 59 210
 • Dział Ewidencji: 58 77 59 260
 • Dział Kwatermistrzowski: 58 77 59 240
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 58 77 59 252
 • Dział Łączności i Informatyki: 58 77 59 243
 • Dział Finansowy: 58 77 59 230
 • Służba Zdrowia: 58 77 59 290
 • Oddział terapeutyczny: 58 77 59 280
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej