• Sekretariat: 59 848 32 01
  • Dowódca Zmiany: 59 848 32 00
  • Dział Kadr: 59 848 32 07 / 59 848 32 08
  • Dział Penitencjarny: 59 848 32 17
  • Dział Ochrony: 59 848 32 26 / 59 848 32 27
  • Dział Ewidencji: 59 848 32 04 / 59 848 32 05 / 59 848 32 06
  • Dział Kwatermistrzowski: 59 848 32 12 / 59 848 32 13 / 59 848 32 14
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 59 848 32 24
  • Dział Łączności i Informatyki: 59 848 32 23
  • Dział Finansowy: 59 848 32 09 / 59 848 32 10
  • Służba Zdrowia: 59 848 32 21
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej