Oddział Terapeutyczny: (48) 613-13-72
 • Sekretariat: (48) 613-11-04
 • Dowódca Zmiany: (48) 613-13-00
 • Dział Organizacyjny: (48) 613-12-32
 • Dział Kadr: (48) 613-11-10
 • Dział Penitencjarny: (48) 613-11-70
 • Dział Ochrony: (48) 613-13-01
 • Dział Ewidencji: (48) 613-11-36
 • Dział Kwatermistrzowski: (48) 613-12-31
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 613-11-59
 • Dział Łączności i Informatyki: (48) 613-11-19 (łączność i zab. elektr.), 613-11-72 (informatyka)
 • Dział Finansowy: (48) 613-11-50
 • Służba Zdrowia: (48) 613-12-00
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej