• Sekretariat: 77 406 83 70 wewn. 11
 • Dowódca Zmiany: 77 406 83 70 wewn. 57
 • Dział Organizacyjny: 77 406 83 70 wewn. 11
 • Dział Kadr: 77 406 83 70 wewn. 12
 • Dział Penitencjarny: 77 406 83 70 wewn. 30 do 34
 • Dział Ochrony: 77 406 83 70 wewn. 20 do 21
 • Dział Ewidencji: 77 406 83 70 wewn. 14 do 16
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 406 83 70 wewn. 40 do 43 / 77 406 83 70 wewn. 49
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 406 83 70 wewn. 22
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 406 83 70 wewn. 22
 • Dział Finansowy: 77 406 83 70 wewn. 17 do 19
 • Służba Zdrowia: 77 406 83 70 wewn. 35 do 36
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej