• Sekretariat: 77 406 83 70 ; VoIP 6185500
 • Dowódca Zmiany: 77 406 66 90 ; VoIP 6185580
 • Dział Organizacyjny: 77 434 27 11 ; VoIP 6185021
 • Dział Kadr: 77 434 27 07 ; VoIP 6185010
 • Dział Penitencjarny: 77 406 66 82 ; VoIP 6185854
 • Dział Ochrony: 77 406 66 92 ; VoIP 6185584
 • Dział Ewidencji: 77 406 66 72 ; VoIP 6185510
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 406 66 89 ; VoIP 6185855
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 434 27 42 ; VoIP 6185105
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 434 27 20 ; VoIP 6185060
 • Dział Finansowy: 77 406 66 77 ; VoIP 6185851
 • Służba Zdrowia: 77 406 66 80 ; VoIP 6185853
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej