• Sekretariat: 61 85 68 250
 • Dowódca Zmiany: 61 85 68 410
 • Dział Organizacyjny: 61 85 68 325
 • Dział Kadr: 61 85 68 323 / 61 85 68 322
 • Dział Penitencjarny: 61 85 68 370 / 61 85 68 371
 • Dział Ochrony: 61 85 68 400 / 61 85 68 401 / 61 85 68 402
 • Dział Ewidencji: 61 85 68 314 / 61 85 68 914 / 61 85 68 310 / 61 85 68 315
 • Dział Kwatermistrzowski: 61 85 68 350 / 61 85 68 351
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 61 85 68 305 / 61 85 68 306
 • Dział Łączności i Informatyki: 61 85 68 265
 • Dział Finansowy: Główny księgowy: 61 85 68 335 / depozyt osób pozbawionych wolności: 61 85 68 342
 • Służba Zdrowia: 61 85 68 420 / 61 85 68 431 / fax 61 85 68 421
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej