• Sekretariat: (62) 595-21-00 fax (62)595-21-02
 • Dowódca Zmiany: (62) 595-21-21
 • Dział Organizacyjny: (62) 595-21-00
 • Dział Kadr: (62) 595-21-08
 • Dział Penitencjarny: (62) 595-21-11
 • Dział Ochrony: (62) 595-21-09
 • Dział Ewidencji: (62) 595-21-05
 • Dział Kwatermistrzowski: (62) 595-21-17
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (62) 595-21-13
 • Dział Łączności i Informatyki: (62) 595-21-20
 • Dział Finansowy: (62) 595-21-14
 • Służba Zdrowia: (62) 595-21-28
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej