• Sekretariat: 89 646 02 11
  • Dowódca Zmiany: 89 646 02 20
  • Dział Kadr: 89 646 02 14 / 89 646 02 66
  • Dział Penitencjarny: 89 646 02 50
  • Dział Ochrony: 89 646 02 25
  • Dział Ewidencji: 89 646 02 12
  • Dział Kwatermistrzowski: 89 646 02 30
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 646 02 00
  • Dział Łączności i Informatyki: 89 646 02 38
  • Dział Finansowy: 89 646 02 40
  • Służba Zdrowia: 89 646 02 15
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej