Sekretariat: (77) 549 22 50

Dowódca Zmiany: (77) 549 22 00

Dział Kadr: (77) 549 23 11, (77) 549 23 21

Dział Penitencjarny: (77) 549 23 33, (77) 549 23 12

Dział Ochrony: (77) 549 22 57, (77) 549 22 58

Dział Ewidencji: (77) 549 22 56

Dział Kwatermistrzowski: (77) 549 22 54

Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 549 23 20, (77) 549 23 52

Dział Łączności i Informatyki: (77) 549 22 14

Dział Finansowy: (77) 549 22 33

Służba Zdrowia: (77) 549 22 78

Dział Dozoru Elektronicznego - tel. 507448492

Rejestracja widzeń (od dnia 24 maja 2021 roku) : (77) 549 23 02

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej