• Sekretariat: 77 549 22 50; 77 454 56 48
  • Dowódca Zmiany: 77 549 22 00
  • Dział Kadr: 77 549 23 11
  • Dział Penitencjarny: 77 549 23 12
  • Dział Ochrony: 77 549 22 57
  • Dział Ewidencji: 77 549 22 56
  • Dział Kwatermistrzowski: 77 549 22 54
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 549 22 82
  • Dział Łączności i Informatyki: 77 549 22 14
  • Dział Finansowy: 77 549 23 42
  • Służba Zdrowia: 77 549 22 78
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej