• Sekretariat: (77) 549 22 50
 • Dowódca Zmiany: (77) 549 22 00
 • Dział Kadr: (77) 549 23 11, (77) 549 23 21
 • Dział Penitencjarny: (77) 549 23 33, (77) 549 23 12
 • Dział Ochrony: (77) 549 22 57, (77) 549 22 58
 • Dział Ewidencji: (77) 549 22 56
 • Dział Kwatermistrzowski: (77) 549 22 54
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 549 23 20, (77) 549 23 52
 • Dział Łączności i Informatyki: (77) 549 22 14
 • Dział Finansowy: (77) 549 22 33
 • Służba Zdrowia: (77) 549 22 78
 • Rejestracja widzeń (od dnia 24 maja 2021 roku) : (77) 549 23 02
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej