Sekretariat: (81) 710-44-00 / (81) 710-44-05

Dowódca Zmiany: (81) 710-44-25

Dział Organizacyjny: (81) 710-44-09

Dział Kadr: (81) 710-44-06

Dział Penitencjarny: (81) 710-44-30 / (81) 710-44-31 / (81) 710-44-32

Ośrodek Diagnostyczny: (81) 710-44-55

Dział Ochrony: (81) 710-44-20 / (81) 710-44-21 / (81) 710-44-22

Dział Ewidencji: kierownik (81) 710-44-70 / zastępca kierownika (81) 710-44-75

transporty (81) 710-44-71 / orzeczenia oczekujące (81) 710-44-73

czynności procesowe (81) 710-44-74 / przyjęcia (81) 710-44-76

Dział Kwatermistrzowski: (81) 710-44-80

Dział Zatrudnienia Osadzonych: (81) 710-44-08

Dział Łączności i Informatyki: (81) 710-44-10

Dział Finansowy: główny księgowy (81) 710-44-60 / depozyt (81) 710-44-61

Służba Zdrowia: (81) 710-44-98 / (81) 710-44-99

Dział Dozoru Elektronicznego: (81) 710-44-42

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej