• Sekretariat: 65 528 79 29
  • Dowódca Zmiany: 65 520 40 20 wewn. 31
  • Dział Kadr: 65 525 47 82 / 65 525 47 96
  • Dział Penitencjarny: 65 528 79 30 wewn. 43 / 65 528 79 30 wewn. 44 / 65 528 79 30 wewn. 45
  • Dział Ochrony: 65 525 47 90
  • Dział Ewidencji: 65 525 47 84 / 65 520 36 11
  • Dział Kwatermistrzowski: 65 525 47 95 / 65 525 47 91 / 65 525 47 92
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 65 525 47 83
  • Dział Łączności i Informatyki: 65 525 47 85
  • Dział Finansowy: 65 525 47 94 / 65 525 47 93
  • Służba Zdrowia: 65 520 64 88 wewn. 47

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej