• Sekretariat: 12 620 50 00
 • Dowódca Zmiany: 12 620 50 00
 • Dział Kadr: 12 620 50 53 / 12 620 50 54
 • Dział Penitencjarny: 12 620 50 20
 • Dział Ochrony: 12 620 50 10 / 12 620 50 09
 • Dział Ewidencji: 12 620 50 60 / 12 620 50 61 / 12 620 50 62 / 12 620 50 63
 • Dział Kwatermistrzowski: 12 620 50 80
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 12 620 50 65
 • Dział Łączności i Informatyki: 12 620 50 90 / 12 620 50 91
 • Dział Finansowy: 12 620 50 40
 • Służba Zdrowia: 12 620 50 70
 • Dział Terapeutyczny: 12 620 50 75
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej