• Sekretariat: 94 318 23 70
 • Dowódca Zmiany: 94 318 23 80
 • Dział Organizacyjny: 94 318 22 20
 • Dział Kadr: 94 318 22 08
 • Dział Penitencjarny: 94 318 22 14
 • Dział Ochrony: 94 318 22 55
 • Dział Ewidencji: 94 318 22 59, 94 318 23 01
 • Dział Kwatermistrzowski: 94 318 22 72
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 318 22 16
 • Dział Łączności i Informatyki: 94 318 22 35
 • Dział Finansowy: 94 318 22 09
 • Służba Zdrowia: 94 318 22 65
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej