• Sekretariat: 41 331 40 91; 41 369 07 00
 • Dowódca Zmiany: 41 369 08 00
 • Dział Organizacyjny: 41 369 07 05
 • Dział Kadr: 41 369 07 06
 • Dział Penitencjarny: 41 369 07 79; 41 369 07 80
 • Dział Ochrony: 41 369 08 47; 41 369 08 48; 41 369 08 49;
 • Dział Ewidencji: 41 369 07 57; 41 369 07 58
 • Dział Kwatermistrzowski: 41 369 07 30; 41 369 07 31
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 41 369 07 54
 • Dział Łączności i Informatyki: 41 369 07 60
 • Dział Finansowy: 41 369 07 19
 • Służba Zdrowia: 41 369 08 16
 • Dział Terapeutyczny - DTN: 41 369 08 42
 • Dział Terapeutyczny - DTS: 41 369 08 36
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej