• Kierownik Oddziału Zewnętrznego: 77 482 10 01 wewn. 10
  • Dowódca zmiany: 77 482 10 01 wewn. 21
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej