• Sekretariat: 75 754 03 52
 • Dowódca Zmiany: 75 754 03 41
 • Dział Organizacyjny: 75 754 03 55
 • Dział Kadr: 75 754 03 55
 • Dział Penitencjarny: 75 754 03 90
 • Dział Ochrony: 75 754 03 42
 • Dział Ewidencji: 75 754 03 60
 • Dział Kwatermistrzowski: 75 754 03 70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 75 754 03 47
 • Dział Łączności i Informatyki: 75 754 03 72
 • Dział Finansowy: 75 754 03 80
 • Służba Zdrowia: 75 754 03 58
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej