• Sekretariat: (75) 754 03 40
 • Dowódca Zmiany: (75) 754 03 41
 • Dział Organizacyjny: (75) 754 03 53
 • Dział Kadr: (75) 754 03 55
 • Dział Penitencjarny: (75) 753 37 40
 • Dział Ochrony: (75) 754 03 43
 • Dział Ewidencji: (75) 754 03 60
 • Dział Kwatermistrzowski: (75) 754 03 70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (75) 753 37 52
 • Dział Łączności i Informatyki: (75) 753 37 30
 • Dział Finansowy: (75) 754 03 80
 • Służba Zdrowia: (75) 753 37 58
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej