• Sekretariat: (48) 664-20-52 / faks (48) 664-27-25
 • Dowódca Zmiany: (48) 664-20-52 wewn. 25
 • Dział Organizacyjny: (48) 664-20-52 wewn. 27
 • Dział Kadr: (48) 664-20-52 wewn. 30
 • Dział Penitencjarny: (48) 664-20-52 wewn. 26
 • Dział Ochrony: (48) 664-20-52 wewn. 20
 • Dział Ewidencji: (48) 664-20-52 wewn. 28
 • Dział Kwatermistrzowski: (48) 664-20-52 wewn. 29
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 664-20-52 wewn. 27
 • Dział Łączności i Informatyki: (48) 664-20-52 wewn. 48
 • Dział Finansowy: (48) 664-20-52 wewn. 76
 • Służba Zdrowia: (48) 664-20-52 wewn. 45
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej