• Sekretariat: 87 428 38 48 wewn. 211
 • Dowódca Zmiany: 87 428 38 48 wewn. 225
 • Dział Organizacyjny: 87 428 38 48 wewn. 211
 • Dział Kadr: 87 428 38 48 wewn. 221
 • Dział Penitencjarny: 87 428 38 48 wewn. 218
 • Dział Ochrony: 87 428 38 48 wewn. 212
 • Dział Ewidencji: 87) 428-38-48 wewn. 246
 • Dział Kwatermistrzowski: (87 428 38 48 wewn.217
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 87 428 38 48 wewn. 249
 • Dział Łączności i Informatyki: 87 428 38 48 wewn. 222
 • Dział Finansowy: 87 428 38 48 wewn. 214
 • Służba Zdrowia: 87 428 38 48 wewn. 238
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej