• Sekretariat: 58 323 13 03
 • Dowódca Zmiany: 58 323 12 00
 • Dział Organizacyjny: 58 323 13 40
 • Dział Kadr: 58 323 13 10
 • Dział Penitencjarny: 58 323 12 30
 • Dział Ochrony: 58 323 12 20
 • Dział Ewidencji: 58 323 12 80
 • Dział Kwatermistrzowski: 58 323 12 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 58 323 12 88
 • Dział Łączności i Informatyki: 58 323 13 70 / 58 323 13 69
 • Dział Finansowy: 58 323 13 50
 • Służba Zdrowia: 58 323 11 51
 • Ośrodek Diagnostyczny: 58 323 12 42
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej