• Sekretariat: 55 611 21 09, 55 611 21 10
 • Dowódca Zmiany: 55 611 21 00
 • Dział Organizacyjny: 55 611 21 75
 • Dział Kadr: 55 611 21 11, 55 611 21 46
 • Dział Penitencjarny: 55 611 21 54
 • Dział Ochrony: 55 611 21 20
 • Dział Ewidencji: 55 611 21 24
 • Dział Kwatermistrzowski: 55 611 21 42
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 55 611 21 29, 55 611 21 12
 • Dział Łączności i Informatyki: 55 611 21 50 , 55 611 21 52
 • Dział Finansowy: 55 611 21 30
 • Służba Zdrowia: 55 611 21 36
 • Oddział terapeutyczny: 55 611 21 41
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej