Sekretariat: 74 832 48 50

Dowódca Zmiany: 74 832 48 61

Dział Kadr: 74 832 48 62

Dział Penitencjarny: 74 832 48 56

Dział Ochrony: 74 832 48 54

Dział Ewidencji: 74 832 48 53

Dział Kwatermistrzowski: 74 832 48 58

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 74 832 59 07

Dział Łączności i Informatyki: 74 832 48 55

Dział Finansowy: 74 832 48 57

Służba Zdrowia: 74 832 48 63

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej