• Sekretariat: 74 832 48 61
  • Dowódca Zmiany: 74 832 48 60
  • Dział Kadr: 74 832 48 62
  • Dział Penitencjarny: 74 832 48 56
  • Dział Ochrony: 74 832 48 54
  • Dział Ewidencji: 74 832 48 53
  • Dział Kwatermistrzowski: 74 832 48 58
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 74 832 59 07
  • Dział Łączności i Informatyki: 74 832 48 55
  • Dział Finansowy: 74 832 48 57
  • Służba Zdrowia: 74 832 48 63
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej